۶ شهریور , ۱۴۰۱

سومین دوره زوج درمانی مبتنی بر ایماگوتراپی در تاریخ۳ و ۴ شهریور ۱۴۰۱ به مدت ۱۲ ساعت توسط خانم دکتر نازنین هنرپروران در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۳۱ مرداد , ۱۴۰۱

بیست و هشتمین دوره طرحواره درمانی در تاریخ  ۲۷ الی ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ به مدت ۲۴ ساعت توسط آقای دکتر حسن حمیدپور در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۲۲ مرداد , ۱۴۰۱

دومین دوره هوش هیجانی (EQ) در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ به مدت ۴ ساعت توسط آقای دکتر مهرداد دشتی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۲۲ مرداد , ۱۴۰۱

اولین دوره اختلالات شخصیت در تاریخ۱۹ الی ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ به مدت ۱۲ ساعت توسط آقای دکتر محمدرضا سرگلزائی  در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۱۸ مرداد , ۱۴۰۱

چهارمین دوره قصه در تشخیص و درمان (قصه درمانی) در تاریخ۱۵ الی ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ به مدت ۸ ساعت توسط خانم دکتر زهره عباسی  در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۱۸ مرداد , ۱۴۰۱

سومین دوره مقاله نویسی در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۱ به مدت ۸ ساعت توسط آقای دکتراسماعیل سعدی پور  در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۱۸ مرداد , ۱۴۰۱

اولین دوره تحریک مستقیم فرا جمجمه ای مغز (tDCS) در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۴۰۱ به مدت ۸ ساعت توسط آقای دکتر وحید صادقی  در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب