۱۰ بهمن , ۱۴۰۱

اولین دوره مشاوره پیش از ازدواج از تاریخ ۱۵ دی ماه الی ۱۶ دی ماه ۱۴۰۱ به مدت ۸ ساعت توسط خانم دکتر شهربانو قهاری در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۱۰ بهمن , ۱۴۰۱

یازدهمین دوره اجرا، نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت نئو در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۴۰۱ به مدت ۶ ساعت توسط خانم دکتر سمیه کهدوئی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۲۱ دی , ۱۴۰۱

اولین دوره آزمون لکه های جوهر رورشاخ در تاریخ ۱۰ دی الی ۱۸ دی ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۲ ساعت توسط آقای دکتر کامبیز کامکاری در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.      

ادامه مطلب
۲۱ دی , ۱۴۰۱

اولین دوره رفتار درمانی کودکان در تاریخ  ۱۰ دی الی ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱ به مدت ۸ ساعت توسط خانم دکتر کارینه طهماسیان در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۲۱ دی , ۱۴۰۱

هفتمین دوره بازی درمانی با رویکرد شناختی رفتاری در تاریخ ۳ دی ماه ۱۴۰۱ به مدت ۴ ساعت توسط خانم دکتر کارینه طهماسیان در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.    

ادامه مطلب
۲۱ دی , ۱۴۰۱

اولین دوره حل تعارض زوجین در تاریخ  ۹ دی ماه ۱۴۰۱ به مدت ۴ ساعت توسط خانم دکتر شهربانو قهاری در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.  

ادامه مطلب
۲۱ دی , ۱۴۰۱

ششمین دوره درمان شناختی رفتاری کمالگرایی مرضی در تاریخ ۸ دی الی ۹ دی ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۶ ساعت توسط خانم دکتر اعظم نوفرستی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب