30 دسامبر , 2021

اولین دوره جامع خانواده درمانی در تاریخ ۱۴۰۰/08/09 الی ۱۴۰۰/10/05 روزهای یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه ساعت 16 الی 20 به مدت 100 ساعت توسط آقای دکتر علیرضا بوستانی پور در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
30 دسامبر , 2021

اولین دوره 100 ساعته جامع تربيت درمانگر با رويکرد روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت (ISTDP) در تاریخ 5 دی ماه ۱۴۰۰ روزهای یکشنبه، ساعت 16 الی ۲۰ توسط آقای دکتر حمید شمسی پور در موسسه آموزش عالی مدت آغاز گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
21 دسامبر , 2021

دومين دوره تشخیص و درمان اختلال وسواس کودک و نوجوان در تاریخ 20 الی 28 آذر ماه ۱۴۰۰ به مدت 16 ساعت توسط خانم دکتر زهره عباسی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
18 دسامبر , 2021

اولين دوره مشاوره و روان درمانی متمرکز بر چشم انداز زمان در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۰ به مدت 6 ساعت توسط آقای دکتر محمد ربیعی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
18 دسامبر , 2021

سومين دوره فرزندپروری مبتنی بر طرحواره در تاریخ 25 و 26 آذر ماه ۱۴۰۰ به مدت 16 ساعت توسط آقای دکتر حسن حمیدپور در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
12 دسامبر , 2021

سی و نهمین دوره ۱۰۰ ساعته درمان شناختی رفتاری (CBT) در تاریخ 13 آذر ماه ۱۴۰۰ روزهای جمعه، ساعت 8 الی 16:20،  توسط آقای دکتر رضا مولودی در موسسه آموزش عالی مدت آغاز گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
12 دسامبر , 2021

اولین دوره رفتار درمانی دیالکتیک (DBT) در تاریخ 18 و 19 آذر ماه ۱۴۰۰ به مدت ۸ ساعت توسط خانم دکتر شهربانو قهاری در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب