19 ژانویه , 2022

اولين دوره اصول پرسشگري در مشاوره و روان درماني در تاریخ 28 دی ماه ۱۴۰۰ به مدت ۶ ساعت توسط آقاي دکتر داود هزاره اي در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.  

ادامه مطلب
19 ژانویه , 2022

چهارمين دوره چارچوبهای ارتباط دختر و پسردر تحول(ویژه مربیان و مشاوران) در تاریخ 26 دي ماه ۱۴۰۰ به مدت 4 ساعت توسط خانم دکتر زهره عباسی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
19 ژانویه , 2022

اولین دوره کاربرد (MCMI) در مداخلات مربوط به زوجين (تست شخصيت ميلون) در تاریخ 24 دی ماه ۱۴۰۰ به مدت ۶ ساعت توسط خانم دکتر منصوره السادات صادقی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
19 ژانویه , 2022

اولين دوره مداخلات روانشناختي در سوگ در تاریخ 22 دی ماه ۱۴۰۰ به مدت ۶ ساعت توسط خانم دکتر فرشته موتابی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
10 ژانویه , 2022

بیست و چهارمين دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness) در تاریخ 17 دي ماه  ۱۴۰۰ به مدت ۸ ساعت توسط آقای دکتر حسن حمیدپور در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
1 ژانویه , 2022

دومین دوره کاربرد (MMPI) در مداخلات مربوط به زوجين در تاریخ 9 دی ماه ۱۴۰۰ به مدت ۶ ساعت توسط خانم دکتر منصوره السادات صادقی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
1 ژانویه , 2022

دومین دوره مهارت تعامل با خانواده همسر در زوج درمانی در تاریخ 10 دی ماه 1400 به مدت 6 ساعت توسط خانم دکتر منصوره السادات صادقی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب