24 فوریه , 2022

بيستمين دوره مشاوره پیش از ازدواج و کاربرد تست ها در بررسي نيمرخ زوجين در تاریخ 27 الی 29 بهمن ماه ۱۴۰۰ به مدت 24 ساعت توسط خانم دکتر منصوره السادات صادقی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
16 فوریه , 2022

اولين دوره اصول و تکنيک هاي مطالعه بدون فراموشي در تاریخ 26 بهمن ماه ۱۴۰۰ به مدت 8 ساعت توسط آقای دکتر داود هزاره اي در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
5 فوریه , 2022

بيست و ششمين دوره طرحواره درمانی در تاریخ 14 الی 16 بهمن ماه ۱۴۰۰ به مدت 24 ساعت توسط آقای دکتر حسن حمیدپور در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
3 فوریه , 2022

اولین دوره پيشگيري از طلاق عاطفي در تاریخ 13 بهمن ماه ۱۴۰۰ به مدت 4 ساعت توسط خانم دکتر شهربانو قهاری  در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
2 فوریه , 2022

سومین دوره زوج درمانی با رویکرد هیجان مدار یا (EFCT) در تاریخ 6 و11 بهمن ماه ۱۴۰۰ به مدت 18 ساعت توسط خانم دکتر منصوره السادات صادقی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
2 فوریه , 2022

اولين دوره مصاحبه انگیزشی در تاریخ 1 و 8 بهمن ماه ۱۴۰۰ به مدت 8 ساعت توسط آقای دکتر حميد پورشريفي در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
23 ژانویه , 2022

ششمین دوره اخلاق حرفه ای در مشاوره و روانشناسی در تاریخ 1 بهمن ماه ۱۴۰۰ به مدت 4 ساعت توسط خانم دکتر سیمین حسینیان  در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.      

ادامه مطلب