28 می , 2022

پنجمين دوره تفسیر نقاشی در تاریخ 31 اردیبهشت و 1 خرداد ۱۴۰۱ ساعت 16 الی ۲۰ توسط خانم دکتر زهره عباسی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
22 می , 2022

دومین دوره داروشناسي بالینی در روانشناسی (سایکوفارماکولوژی) در تاریخ 29 و 30 اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت 17 الی ۲۰ توسط آقای دکتر محمدرضا سرگلزائی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
21 می , 2022

سي و چهارمين دوره مربیگری مهارتهای زندگی در تاریخ 25 اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ساعت 17 الی 20 توسط آقای دکتر مهدی منوچهری در موسسه آموزش عالی مدت آغاز گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
21 می , 2022

سومين دوره ارزیابی و تشخیص اختلال های کودکی و نوجوانی در تاریخ 24 و 25 اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۶ الی ۲۰ توسط خانم دکتر زهره عباسی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
14 می , 2022

چهل و يکمين دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری در تاریخ 22 اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 8 الی 16 توسط خانم دکتر سارا بنی هاشمی در موسسه آموزش عالی مدت آغاز گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
14 می , 2022

هشتمين دوره تربیت درمانگر کودک و نوجوان با رویکرد MCBT در تاریخ 17 اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ روزهای شنبه و یکشنبه ساعت ۱۶ الی ۲۰  توسط خانم دکتر زهره عباسی در موسسه آموزش عالی مدت آغاز گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
14 می , 2022

سومين دوره مقدمات مشاوره و ارزیابی اولیه کودک و نوجوان در تاریخ 17 و 18 اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت 16 الی 20 توسط خانم دکتر زهره عباسی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب