۲۰ شهریور , ۱۴۰۱

دومین دوره آسیب شناسی و مصاحبه تشخیصی اختلالات روانی در تاریخ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۱  توسط  آقای دکتر رضا مولودی در موسسه آموزش عالی مدت آغاز گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۲۰ شهریور , ۱۴۰۱

پایان چهارمین دوره رفتار درمانی شناختی برای نشخوار فکری در تاریخ۱۷شهریور ۱۴۰۱ به مدت ۸ ساعت توسط آقای دکتر حسن حمیدپور  در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۱۵ شهریور , ۱۴۰۱

پایان دومین دوره مداخله در بحران خودکشی در تاریخ۴ الی ۱۱ شهریور ۱۴۰۱ به مدت ۸ ساعت توسط آقای دکتر آقای دکتر حمید پورشریفی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۱۴ شهریور , ۱۴۰۱

هفتمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی کودک و نوجوان در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۱  توسط  خانم دکتر زهره عباسی  در موسسه آموزش عالی مدت آغاز گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۱۴ شهریور , ۱۴۰۱

اولین دوره مشاوره و آموزش قبل از ازدواج در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۴۰۱ به مدت ۵ ساعت توسط آقای دکتر اسماعیل سعدی پور  در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۱۴ شهریور , ۱۴۰۱

سومین دوره مدیریت خشم در کودکان در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۴۰۱ به مدت ۴ ساعت توسط خانم دکتر سارا گودرزی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۱۴ شهریور , ۱۴۰۱

اولین دوره گشتالت درمانی در تاریخ۶ الی ۸ شهریور ۱۴۰۱ به مدت ۱۲ ساعت توسط آقای دکتر علیرضا بوستانی پور در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب