9 آگوست , 2022

سومین دوره مقاله نويسي در تاریخ ۱4 مرداد ۱۴۰۱ به مدت ۸ ساعت توسط آقای دکتراسماعیل سعدی پور  در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
9 آگوست , 2022

اولین دوره تحریک مستقیم فرا جمجمه ای مغز (tDCS) در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۴۰۱ به مدت ۸ ساعت توسط آقای دکتر وحید صادقی  در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
9 آگوست , 2022

اولین دوره مشاوره طلاق در تاریخ 12 و 13 مرداد ۱۴۰۱ به مدت ۸ ساعت توسط خانم دکترشهربانو قهاری  در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
9 آگوست , 2022

دهمين دوره اجرا, نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت چند وجهی مینه سوتا (MMPI2) در تاریخ 9و 10 مرداد ۱۴۰۱ به مدت ۸ ساعت توسط خانم دکتر سمیه کهدویی  در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
9 آگوست , 2022

سومين دوره بازی در تشخیص و درمان (بازی درمانی) در تاریخ 8 و 9 مرداد ۱۴۰۱ به مدت 8 ساعت توسط خانم دکتر زهره عباسی  در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
9 آگوست , 2022

اولین دوره مداخلات روان‌شناختی در آسیب‌های جنسی در تاریخ  7 الی 14 مرداد ۱۴۰۱ به مدت 16 ساعت توسط آقای دکتر حمید پورشریفی  در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
9 آگوست , 2022

سومین دوره واقعیت درمانی در تاریخ  5 الی 7 مرداد ۱۴۰۱ به مدت 24 ساعت توسط خانم دکتر فاطمه معین  در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب