5 سپتامبر , 2022

سومین دوره مدیریت خشم در کودکان در تاریخ 11 شهریور ۱۴۰۱ به مدت ۴ ساعت توسط خانم دکتر سارا گودرزی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
5 سپتامبر , 2022

اولین دوره گشتالت درمانی در تاریخ6 الی 8 شهریور ۱۴۰۱ به مدت ۱۲ ساعت توسط آقای دکتر علیرضا بوستانی پور در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
28 آگوست , 2022

سومین دوره زوج درمانی مبتنی بر ایماگوتراپی در تاریخ3 و 4 شهریور ۱۴۰۱ به مدت ۱۲ ساعت توسط خانم دکتر نازنین هنرپروران در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
22 آگوست , 2022

بيست و هشتمین دوره طرحواره درمانی در تاریخ  27 الی 29 مرداد ۱۴۰۱ به مدت ۲۴ ساعت توسط آقای دکتر حسن حمیدپور در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
13 آگوست , 2022

دومين دوره هوش هیجانی (EQ) در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ به مدت 4 ساعت توسط آقای دکتر مهرداد دشتي در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
13 آگوست , 2022

اولين دوره اختلالات شخصيت در تاریخ19 الی 21 مرداد ۱۴۰۱ به مدت 12 ساعت توسط آقای دکتر محمدرضا سرگلزائی  در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
9 آگوست , 2022

چهارمين دوره قصه در تشخیص و درمان (قصه درمانی) در تاریخ15 الی 22 مرداد ۱۴۰۱ به مدت ۸ ساعت توسط خانم دکتر زهره عباسی  در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب