18 سپتامبر , 2022

بيست و پنجمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) در تاریخ  23 الی 25شهریور ۱۴۰۱ به مدت ۲۴ ساعت توسط آقای دکتر مرتضی کشمیری در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
14 سپتامبر , 2022

پایان دومین دوره اصول و تکنيک هاي مطالعه بدون فراموشي در تاریخ 22 شهریور ۱۴۰۱ به مدت ۸ ساعت توسط آقای دکتر داود    هزاره اي  در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
11 سپتامبر , 2022

دومين دوره آسیب شناسی و مصاحبه تشخیصی اختلالات روانی در تاریخ18 شهریور ماه ۱۴۰۱  توسط  آقای دکتر رضا مولودی در موسسه آموزش عالی مدت آغاز گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
11 سپتامبر , 2022

پایان چهارمین دوره رفتار درمانی شناختی برای نشخوار فکری در تاریخ17شهریور ۱۴۰۱ به مدت ۸ ساعت توسط آقای دکتر حسن حمیدپور  در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
6 سپتامبر , 2022

پایان دومین دوره مداخله در بحران خودکشی در تاریخ4 الی 11 شهریور ۱۴۰۱ به مدت 8 ساعت توسط آقای دکتر آقای دکتر حميد پورشريفي در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
5 سپتامبر , 2022

هفتمين دوره مربیگری مهارتهای زندگی کودک و نوجوان در تاریخ 12 شهریور ماه ۱۴۰۱  توسط  خانم دکتر زهره عباسی  در موسسه آموزش عالی مدت آغاز گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
5 سپتامبر , 2022

اولین دوره مشاوره و آموزش قبل از ازدواج در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۴۰۱ به مدت 5 ساعت توسط آقای دکتر اسماعیل سعدی پور  در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب