9 اکتبر , 2022

نهمین دوره برنامه تخصصی تربیت درمانگر PTC برای اختلال های اضطرابی، وسواسی و نشانه های بدنی در تاریخ11 مهرماه ۱۴۰۱  توسط آقای دکتر محمدعلی بشارت در موسسه آموزش عالی مدت آغاز گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
9 اکتبر , 2022

سومين دوره آسيب شناسي رواني كودكان با مشكلات رفتاري) در تاریخ  2 الی 16 مهر ۱۴۰۱ به مدت 12ساعت توسط خانم دکتر کارینه طهماسیان در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
26 سپتامبر , 2022

سومین دوره جامع تربیت روان درمانگر کودک با رویکرد شناختی رفتاری در تاریخ2 مهرماه ۱۴۰۱  توسط خانم دکتر کارینه طهماسیان در موسسه آموزش عالی مدت آغاز گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
26 سپتامبر , 2022

اولین دوره مد تراپی (درمان بر اساس ذهنیت های طرحواره ای) در تاریخ  31شهریور الی 1 مهر ۱۴۰۱ به مدت ۱۶ساعت توسط خانم دکتر اعظم نوفرستی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
22 سپتامبر , 2022

پایان سومين دوره درمان شناختی رفتاری اختلالات خوردن در تاریخ30 شهریور ۱۴۰۱ به مدت 6 ساعت توسط آقای دکتر رضا مولودی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
18 سپتامبر , 2022

سي و ششمين دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته در تاریخ24شهریور ماه ۱۴۰۱  توسط  آقای دکتر مهدی منوچهری در موسسه آموزش عالی مدت آغاز گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
18 سپتامبر , 2022

سومين دوره درمان متمرکز بر شفقت (CFT) در تاریخ  24 الی ۲۵شهریور ۱۴۰۱ به مدت 16ساعت توسط خانم دکتر مهرنوش اثباتی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب