30 اکتبر , 2022

دومين دوره مصاحبه بالینی كودكان با مشكلات رفتاري در تاریخ 23مهرالی 7 آبان ۱۴۰۱ به مدت ۱۲ساعت توسط خانم دکتر کارینه طهماسیان در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
23 اکتبر , 2022

ششمین دوره فنون تنظیم هیجان در عمل در تاریخ 28و29 مهر ۱۴۰۱ به مدت12ساعت توسط خانم دکتر سارا بنی هاشمی  در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
23 اکتبر , 2022

دومين دوره مشاوره پیش از ازدواج در ازدواج مجدد در تاریخ 27مهر ۱۴۰۱ به مدت 4 ساعت توسط خانم دکتر سمیه کهدوئی  در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
22 اکتبر , 2022

چهارمين دوره برنامه تخصصی تربیت زوج درمانگر به روش PTC در تاریخ26 مهرماه ۱۴۰۱  توسط آقای دکتر محمدعلی بشارت در موسسه آموزش عالی مدت آغاز گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
15 اکتبر , 2022

بیست و هفتمین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness) در تاریخ 22 مهر ۱۴۰۱ به مدت ۸ ساعت توسط آقای دکتر حسن حمیدپور  در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
15 اکتبر , 2022

اولین دوره تخصصی تربیت مشاور تحصیلی شغلی در تاریخ18 مهرماه ۱۴۰۱  توسط آقای دکتر رضا مولودی در موسسه آموزش عالی مدت آغاز گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
15 اکتبر , 2022

اولین دوره تخصصی تربیت مشاور تحصیلی شغلی در تاریخ14 مهرماه ۱۴۰۱  توسط آقای دکتر محمد ربیعی در موسسه آموزش عالی مدت آغاز گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب