۵ اسفند , ۱۴۰۰

دومین دوره عزت نفس در کودکان در تاریخ ۲۸ و ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۰ به مدت ۶ ساعت توسط خانم دکتر کارینه طهماسیان در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۵ اسفند , ۱۴۰۰

بیستمین دوره مشاوره پیش از ازدواج و کاربرد تست ها در بررسی نیمرخ زوجین در تاریخ ۲۷ الی ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۰ به مدت ۲۴ ساعت توسط خانم دکتر منصوره السادات صادقی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۲۷ بهمن , ۱۴۰۰

اولین دوره اصول و تکنیک های مطالعه بدون فراموشی در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۰ به مدت ۸ ساعت توسط آقای دکتر داود هزاره ای در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۱۶ بهمن , ۱۴۰۰

بیست و ششمین دوره طرحواره درمانی در تاریخ ۱۴ الی ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۰ به مدت ۲۴ ساعت توسط آقای دکتر حسن حمیدپور در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۱۴ بهمن , ۱۴۰۰

اولین دوره پیشگیری از طلاق عاطفی در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۰ به مدت ۴ ساعت توسط خانم دکتر شهربانو قهاری  در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۱۳ بهمن , ۱۴۰۰

سومین دوره زوج درمانی با رویکرد هیجان مدار یا (EFCT) در تاریخ ۶ و۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۰ به مدت ۱۸ ساعت توسط خانم دکتر منصوره السادات صادقی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۱۳ بهمن , ۱۴۰۰

اولین دوره مصاحبه انگیزشی در تاریخ ۱ و ۸ بهمن ماه ۱۴۰۰ به مدت ۸ ساعت توسط آقای دکتر حمید پورشریفی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب