12 نوامبر , 2022

اولين دوره جامع تربیت درمانگر سوءمصرف مواد براساس الگوی درمان نگهدارنده (MMT و Matrix) در تاریخ19آبان ماه ۱۴۰۱  توسط آقاي دکتر روح اله حدادی  در موسسه آموزش عالی مدت آغاز گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
7 نوامبر , 2022

اولین دوره نسخه دوم مقیاس‌های سنجش هوش رینولدز در تاریخ14 و15 آبان ۱۴۰۱ به مدت 8 ساعت توسط آقاي دکتر کامبیز کامکاری  در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
7 نوامبر , 2022

اولین دوره جامع آزمونهای هوش در تاریخ۱۴آبان ماه ۱۴۰۱  توسط آقای دکتر کامبیز کامکاری در موسسه آموزش عالی مدت آغاز گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
7 نوامبر , 2022

اولین دوره جامع تربیت آزمونگر بالینی در تاریخ14آبان ماه ۱۴۰۱  توسط آقاي دکتر کامبیز کامکاری در موسسه آموزش عالی مدت آغاز گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
5 نوامبر , 2022

اولين دوره پرورش هوش های چندگانه در کودکان و نوجوانان در تاریخ 13 آبان ۱۴۰۱ به مدت ۴ ساعت توسط آقاي دکتر محمدحسن نادري  در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
5 نوامبر , 2022

سومين دوره خانواده درمانی سیستم ها (موری بوئن) در تاریخ 12و13 آبان ۱۴۰۱ به مدت ۱۲ساعت توسط آقای دکتر علیرضا بوستانی پور در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
5 نوامبر , 2022

بيست و نهمین دوره طرحواره درمانی در تاریخ 12الی14 آبان ۱۴۰۱ به مدت24 ساعت توسط آقای دکتر حسن حمیدپور  در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب