۲۱ اسفند , ۱۴۰۰

اولین دوره مداخلات روانشناختی در سوگ کودکان روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه  ۱۸ الی ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ به مدت ۱۲ ساعت توسط خانم دکتر کارینه طهماسیان در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۱۴ اسفند , ۱۴۰۰

دومین دوره مداخلات طلاق ویژه کودکان روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه  ۱۱ الی ۱۳ اسفند ۱۴۰۰ به مدت ۱۲ ساعت توسط خانم دکتر کارینه طهماسیان در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۷ اسفند , ۱۴۰۰

بیست و دومین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) روزهای پنجشنبه و جمعه  ۵ و ۶ اسفند ۱۴۰۰ به مدت ۱۶ ساعت توسط آقای دکتر حسن حمیدپور در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۷ اسفند , ۱۴۰۰

سومین دوره مداخله در ترومای جنسی کودکان روزهای پنجشنبه و جمعه  ۵ و ۶ اسفند ۱۴۰۰ به مدت ۱۰ ساعت توسط خانم دکتر سارا گودرزی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.  

ادامه مطلب
۵ اسفند , ۱۴۰۰

نهمین دوره اجرا, نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت چند وجهی مینه سوتا (MMPI2) روزهای دوشنبه و سه شنبه  ۲ و ۳ اسفند ۱۴۰۰ به مدت ۸ ساعت توسط خانم دکتر سمیه کهدوئی  در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۵ اسفند , ۱۴۰۰

چهلمین دوره ۱۰۰ ساعته درمان شناختی رفتاری (CBT) در تاریخ ۲ اسفند ماه ۱۴۰۰ روزهای دوشنبه ساعت ۱۴ الی ۲۰  توسط آقای دکتر رضا مولودی در موسسه آموزش عالی مدت آغاز گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۵ اسفند , ۱۴۰۰

سی  و سومین دوره کارگاه ۶۰ ساعته مربیگری مهارت های زندگی روزهای روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت ۱۶ الی ۲۰ در تاریخ ۱ اسفند ماه ۱۴۰۰ توسط آقای دکتر مهدی منوچهری در موسسه آموزش عالی مدت آغاز گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب