۱۸ مرداد , ۱۴۰۱

چهارمین دوره قصه در تشخیص و درمان (قصه درمانی) در تاریخ۱۵ الی ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ به مدت ۸ ساعت توسط خانم دکتر زهره عباسی  در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۱۸ مرداد , ۱۴۰۱

سومین دوره مقاله نویسی در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۱ به مدت ۸ ساعت توسط آقای دکتراسماعیل سعدی پور  در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۱۸ مرداد , ۱۴۰۱

اولین دوره تحریک مستقیم فرا جمجمه ای مغز (tDCS) در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۴۰۱ به مدت ۸ ساعت توسط آقای دکتر وحید صادقی  در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۱۸ مرداد , ۱۴۰۱

اولین دوره مشاوره طلاق در تاریخ ۱۲ و ۱۳ مرداد ۱۴۰۱ به مدت ۸ ساعت توسط خانم دکترشهربانو قهاری  در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۱۸ مرداد , ۱۴۰۱

دهمین دوره اجرا, نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت چند وجهی مینه سوتا (MMPI2) در تاریخ ۹و ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ به مدت ۸ ساعت توسط خانم دکتر سمیه کهدویی  در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۱۸ مرداد , ۱۴۰۱

سومین دوره بازی در تشخیص و درمان (بازی درمانی) در تاریخ ۸ و ۹ مرداد ۱۴۰۱ به مدت ۸ ساعت توسط خانم دکتر زهره عباسی  در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۱۸ مرداد , ۱۴۰۱

اولین دوره مداخلات روان‌شناختی در آسیب‌های جنسی در تاریخ  ۷ الی ۱۴ مرداد ۱۴۰۱ به مدت ۱۶ ساعت توسط آقای دکتر حمید پورشریفی  در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب