26 نوامبر , 2022

دومین دوره پيشگيري از طلاق عاطفي در تاریخ ۴ آذر ۱۴۰۱ به مدت 4 ساعت توسط خانم دکتر شهربانو قهاری در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
26 نوامبر , 2022

دومین دوره فعال سازی رفتاری (BA) در تاریخ3 و 4 آذر ۱۴۰۱ به مدت 10 ساعت توسط خانم دکتر سارا بنی هاشمی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
22 نوامبر , 2022

اولین دوره نسخه پنجم مقیاس های سنجش هوش وکسلر کودکان در تاریخ28 و29 آبان ۱۴۰۱ به مدت ۸ ساعت توسط آقای دکتر کامبیز کامکاری  در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
21 نوامبر , 2022

چهارمین دوره مدیریت رفتار کودک و نوجوان در فضای مجازی در تاریخ27 آبان ۱۴۰۱ به مدت 5ساعت توسط آقای دکتر اسماعیل سعدی پور در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
21 نوامبر , 2022

يازدهمين دوره تربیت جنسی کودک و نوجوان در تاریخ21 الی 29 آبان ۱۴۰۱ به مدت 16ساعت توسط خانم دکتر زهره عباسی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
14 نوامبر , 2022

اولین دوره نسخه پنجم مقیاس های سنجش هوش استنفورد – بینه در تاریخ21 و 22 آبان ۱۴۰۱ به مدت ۸ ساعت توسط آقای دکتر کامبیز کامکاری  در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
12 نوامبر , 2022

اولین دوره مشاوره پیش از ازدواج در تاریخ19 و 20 آبان ۱۴۰۱ به مدت ۸ ساعت توسط خانم دکتر شهربانو قهاری در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب