12 دسامبر , 2022

ششمين دوره چارچوبهای ارتباط دختر و پسر در تحول (ويژه مربيان و مشاوران) در تاریخ 20 آذر ۱۴۰۱ به مدت 4ساعت توسط خانم دکتر زهره عباسی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
10 دسامبر , 2022

چهاردهمین دوره زوج درمانی شناختی رفتاری در تاریخ ۱۶ الی 18 آذر ۱۴۰۱ به مدت 24 ساعت توسط خانم دکتر منصوره السادات صادقی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
10 دسامبر , 2022

چهارمين دوره درمان شناختی رفتاری اختلالات خوردن در تاریخ 16 آذر ۱۴۰۱ به مدت 6 ساعت توسط آقای دکتر رضا مولودی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
7 دسامبر , 2022

سي و هفتمين دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته (عادی) در تاریخ15 آذر ماه ۱۴۰۱  توسط آقای دکتر مهدی منوچهری  در موسسه آموزش عالی مدت آغاز گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
4 دسامبر , 2022

بيست و پنجمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) در تاریخ 10 و11 آذر ۱۴۰۱ به مدت ۱۶ ساعت توسط آقای دکتر حسن حمیدپور در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
4 دسامبر , 2022

هفتمین دوره فنون کاربردی افزایش عزت نفس در تاریخ 10 آذر ۱۴۰۱ به مدت 16 ساعت توسط خانم دکتر اعظم نوفرستی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
28 نوامبر , 2022

اولین دوره نسخه پنجم تکمیلی مقیاس های سنجش هوش وکسلر کودکان در تاریخ5 و 6 آذر ۱۴۰۱ به مدت ۸ ساعت توسط آقای دکتر کامبیز کامکاری  در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب