۳۱ شهریور , ۱۴۰۱

پایان سومین دوره درمان شناختی رفتاری اختلالات خوردن در تاریخ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ به مدت ۶ ساعت توسط آقای دکتر رضا مولودی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۲۷ شهریور , ۱۴۰۱

سی و ششمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی ۶۰ ساعته در تاریخ۲۴شهریور ماه ۱۴۰۱  توسط  آقای دکتر مهدی منوچهری در موسسه آموزش عالی مدت آغاز گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۲۷ شهریور , ۱۴۰۱

سومین دوره درمان متمرکز بر شفقت (CFT) در تاریخ  ۲۴ الی ۲۵شهریور ۱۴۰۱ به مدت ۱۶ساعت توسط خانم دکتر مهرنوش اثباتی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۲۷ شهریور , ۱۴۰۱

بیست و پنجمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) در تاریخ  ۲۳ الی ۲۵شهریور ۱۴۰۱ به مدت ۲۴ ساعت توسط آقای دکتر مرتضی کشمیری در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۲۳ شهریور , ۱۴۰۱

پایان دومین دوره اصول و تکنیک های مطالعه بدون فراموشی در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ به مدت ۸ ساعت توسط آقای دکتر داود    هزاره ای  در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۲۰ شهریور , ۱۴۰۱

دومین دوره آسیب شناسی و مصاحبه تشخیصی اختلالات روانی در تاریخ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۱  توسط  آقای دکتر رضا مولودی در موسسه آموزش عالی مدت آغاز گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۲۰ شهریور , ۱۴۰۱

پایان چهارمین دوره رفتار درمانی شناختی برای نشخوار فکری در تاریخ۱۷شهریور ۱۴۰۱ به مدت ۸ ساعت توسط آقای دکتر حسن حمیدپور  در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب