کلینیک کسب و کار«مدت»

توسعه کسب‌ و‌ کار، فرآیندها و استراتژی‌هایی است که منجر به افزایش و گسترش فرصت‌ها در داخل سازمان خواهد شد. این می‌تواند به معنای افزایش درآمد، افزایش بهره وری، افزایش رضایت شغلی، ارتقای وفاداری سازمانی، اتخاذ تصمیمات استراتژیک یا افزایش سودآوری باشد. به صورت کلی رشد توسعه کسب ‌و‌ کار، ایجاد ارزش بلندمدت برای یک کسب‌و‌کار می باشد. کلینیک مشاوره کسب و کار موسسه آموزش عالی مدت هدف ارائه‌ خدمات اثربخش کسب و کار به مدیران ارشد، با تکیه بر دانش مدیریت روز دنیا و بهره‌گیری از مشاوران مجرب راه اندازی شده است. این کلینیک به عنوان یک مرکز مشاوره، به صاحبان کسب و کار کمک می کند تا پتانسیل های خود را شناسایی و استراتژی هایی برای رشد و توسعه کسب و کارشان تعیین کنند. در این کلینیک، مشاوران با تجربه در زمینه های مختلف از جمله مشاوره تدوین طرح کسب و کار، مشاوره بازاریابی و فروش، مشاوره صادرات و واردات، برند سازی و ارتقای برند، دیجیتال مارکتینگ، مالی، منابع انسانی، استراتژی و مدیریت شرکتی و سایر مشاوره های این حوزه با صاحبان کسب و کار همراه می‌شوند تا با تعیین اهداف هم راستا با هر کسب و کار بتوانند برنامه های عملیاتی را تدوین کنند.

کلینیک کسب و کار مدت

محورهای مشاوره ما

عارضه یابی سازمانی

عارضه یابی سازمانی

راه اندازی کسب و کار

راه اندازی کسب و کار

دیجیتال مارکتینگ

 پرسنال برندینگ

پرسنال برندینگ

 بازاریابی و فروش

بازاریابی و فروش

 تبلیغات تجاری

تبلیغات تجاری

منابع انسانی

منابع انسانی

مالی و سرمایه گذاری

مالی و سرمایه گذاری

 پیاده سازی استراتژی

پیاده سازی استراتژی

درخواست مشاوره کلینیک کسب و کار