30 سپتامبر , 2020
دسته بندی: اخبار برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی مدت

ششمین دوره کارگاه بازی درمانی با رویکرد شناختی در تاریخ 8 تير ماه ۱۳۹۹ به مدت ۶ ساعت توسط خانم دکتر کارينه طهماسيان در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
31 می , 2020
دسته بندی: اخبار برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی مدت

دومين دوره فرزندپروری: مدیریت مشکلات رفتاری کودکان در تاریخ 6 الی 10 خرداد ماه ۱۳۹9 به مدت ۲۴ ساعت توسط خانم دکتر کارینه طهماسیان در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب