۱۴ دی , ۱۳۹۳

موسسه مدت در همین خصوص مصاحبه ای با دکتر بشارت به شرح ذیل ترتیب داده است، این مصاحبه به سوالات متقاضیان دوره های دکتر بشارت، در خصوص این که چرا لازم است برای شرکت در دوره های دکتر بشارت،  “دوره درمان رفتاری سیستمی اختلال های اضطرابی، وسواسی و بدنی شکل” را به عنوان پیش نیاز بگذرانند، پاسخ می دهد.

 ۱) چرا متقاضیان شرکت در کارگاه های شما، نیاز است که دوره درمان رفتاری سیستمی اختلال های اضطرابی، وسواسی و بدنی شکل را به عنوان پیش نیاز بگذرانند؟

دکتر بشارت: ما یک تعداد کارگاه را تعریف کرده ایم که این کارگاه ها از جهاتی با هم مرتبط هستند و بعضی از آن ها پیش نیاز بعضی از کارگاه های دیگر هستند، در کارگاه های ما یک دوره  پایه ای تحت عنوان آسیب شناسی و تشخیص اختلال های روانی در نظر گرفته شده است، این کارگاه خودش مبنا و پایه است و نیازی به پیش نیاز ندارد. یک ارزش مضاعفی که این کارگاه دارد این است که پیش نیاز بقیه کارگاه های ما است. کسی که بخواهد در کارگاه تشخیص و درمان مشکلات جنسی بزرگسال، تشخیص و درمان مشکلات جنسی کودکان، زوج درمانگری رفتاری سیستمی، تشخیص و درمان اختلال هویت جنسی،  تشخیص، آموزش و درمان همجنس خواهی و تشخیص و درمان پارافیلیاها شرکت کند، توصیه اکید ما این است که  در کارگاه اختلال های اضطرابی، وسواسی و بدنی شکل شرکت کرده باشد. فردی که این کارگاه را نگذرانده باشد، و در کارگاه زوج درمانگری و پارافیلیاها شرکت می کند، به یک سری تکنینک ها آشنایی ندارد. ما از این تکنیک های پایه ای که در کارگاه اضطراب مطرح کرده ایم، در این کارگاه ها استفاده می کنیم، آن وقت است که یک ناهماهنگی در کارگاه به وجود می آید. به این دلیل آن را به عنوان پیش نیاز ضروری در نظر می گیریم و متقاضیان کارگاه های من مطلع باشند و با علم و اطلاع به این پیش نیاز، کارگاه هایشان را تنظیم کنند و برای آن برنامه ریزی کنند.

۲) افرادی هستند که یک سری محدودیت هایی  (زمانی و یا مالی) دارند و از طرفی خواهان شرکت در یک کارگاه (مثل زوج درمانگری رفتاری سیستمی و …) هستند، برای آنها چه پیشنهادی دارید؟

دکتر بشارت: توصیه ما این است که این ثبت نام صورت نگیرد. اگر کسی قصد یادگیری این رویکرد را دارد بهتر است در کارگاه اضطرابی شرکت کند. وقتی که افرادی، متقاضی یکی از دوره های ما هستند (مثلا پارافیلیاها یا زوج درمانگری) آن اصول درمانی را زمانی یاد می گیرند که در کارگاه اضطراب شرکت کرده باشند و ضمن این که هم افرادی که در کارگاه اضطراب شرکت کرده باشند می دانند و هم من به تجربه یافته ام که اگر کسی به دلیل محدودیت هایی که دارد قصد دارد فقط در یک کارگاه شرکت کند من به او پیشنهاد می کنم که که کارگاه اضطراب را انتخاب کند، زیرا این کارگاه برای کاراموزان از بقیه کارگاه های من،  پربارتر و مفید تر است و بهترین دست آوردها را برای وی خواهد داشت. این کارگاه فقط پیش نیاز نیست بلکه کارآمدی آن به دلیل تکنیک های بنیادی آن خیلی بیشتر است. وقتی کسی هیچ کدام از کارگاه های من را شرکت نکند ضرری نکرده است، ولی این را تاکید می کنم که اگر کسی کارگاه اضطراب را شرکت نکند ضرر کرده است. زیرا اختلالات اضطرابی، وسواسی و بدنی شکل از شیوع زیادی برخوردارند و مراجعین از این قبیل زیادند و متقاضیان به عنوان درمانگر این رویکرد کمک های زیادی می توانند به مراجعین خود کنند و تغییرات ملموسی را می توانند در مراجعین خود احساس کنند.

۳) اثر بخشی این رویکرد درمانی در  اختلالات اضطرابی چقدر است؟

دکتر بشارت: اختلال هایی که در این مجموعه قرار می گیرند عمدتا از لحاظ پیچیدگی تشخیصی، اختلال های ساده و مشخصی هستند و از طرفی تکلیف درمانگری که نوپاست در این رویکرد درمانی مشخص است. لذا این کارگاه تکنیک های ساده و مشخصی در اختیار درمانگر قرار می دهد و می تواند تکنیک های فرا گرفته را روی مراجعین خود اجرا کند و تغییرات ملموسی را در آن ها احساس نماید. این دو عامل، “سادگی خود رویکرد” و “سادگی این اختلال ها ” دست به دست هم می دهند تا خیلی راحت، درمانگر از آن ها استفاده کند. در حوزه زوج درمانی ما حد و مرز نداریم، زوجینی هستند که پیچیدگی خاص خودشان را دارند، کسی که در کارگاه زوج شرکت می کند با اصول و فنونی آشنا می شود که اجرا کردن آن اصول به سادگی اصول کارگاه درمان اختلال های اضطراب نیست، لازمه مسلط شدن و اجرا کردن آن فنون، این است که فرد کارگاه پیش نیاز یعنی درمان رفتاری- سیستمی اختلال های اضطرابی، وسواسی و بدنی شکل را گذرانده باشد.

مثل این که جمعیت کثیری از افراد از گوشی تلفن همراه استفاده می کنند و غالب مردم از این دستگاه برای صحبت و پیام استفاده می کنند، این تلفن ها کارایی های دیگری هم دارند که جنبه سرگرمی دارند و بسته به سیستم عاملشان پیچیدگی های خاص خودشان را خواهند داشت. درمان های اختلال های اضطرابی همان حکم یکی دو کارکرد اصلی تلفن همراه را دارد و فنونی که در کارگاه های دیگری مطرح می شود در  واقع مثل کارکردهای دیگر تلفن همراه نیاز اکثریت مردم نیست و اگر تلفن دو کارکرد ساده را نداشته باشد خیلی از مردم معطّل می مانند و توصیه جدی ما این است که داوطلبان اگر به دلیل محدودیت ها، فقط قصد شرکت در یک کارگاه را دارند کارگاه درمان رفتاری- سیستمی اختلال های اضطرابی، وسواسی و بدنی شکل را انتخاب کنند.

مصاحبه با یک نفر از  اعضای شرکت کننده در کارگاه درمان رفتاری- سیستمی اختلال های اضطرابی، وسواسی و بدنی شکل دکتر بشارت

خانم غروی شما به عنوان فردی که دوره های دکتر بشارت را با کارگاه درمان رفتاری- سیستمی اختلال های اضطرابی، وسواسی و بدنی شکل شروع کردید، نظرتان در مورد پیش نیاز بودن این کارگاه چیست؟

خانم غروی: در تقسیم بندی اختلالات روانی DSM1، تمامی اختلالات یک نوع واکنش به عوامل روانی اجتماعی و زیستی است ولی در ویرایش های بعدی DSM، این اصطلاح  واکنش (reaction)حذف شد ولی بنظر می آید  همه بیماری ها یک نوع مکانیسم دفاعی محسوب می شود (رویکرد پویشی- دکتر عابدین کلاس آسیب شناسی روانی). از دیدگاه روان کاوی واقعه ای دردناک، موجب اضطراب در ارگانیسم می شود، برای کنترل اضطراب، ارگانیسم از مکانیسم دفاعی استفاده می کند و برای رفع این اختلال بعضی از روانکاوان با مکانیسم دفاعی برخورد می کنند و بعضی دیگر با دور زدن مکانیسم دفاعی با اضطراب روبرو می شوند، رفع اضطراب موجودیت اختلال را به خطر می اندازد و در نتیجه بهبودی حاصل می شود.

در رویکرد رفتاری- سیستمی، هدف اصلی از بین بردن اضطراب است. به نظر می آید در رویکرد رفتاری- سیستمی هدف درمان روانکاوی محقق می شود چرا که با از بین بردن اضطراب لزومی به استفاده از مکانیسم دفاعی نیست. بنابراین، با فرض این که همه بیماری ها مکانیسم دفاعی است با اجرای درست تکنیک های رویکرد رفتاری- سیستمی و با صرف هزینه و وقت کمتر به اهداف درمان روانکاوی دست می یابیم.

با توجه به این که رویکرد درمانی دکتر بشارت، رویکرد رفتاری- سیستمی است و این نوع درمان را در همه کارگاه های خود دنبال می کنند، برای کسانی که مشتاق یادگیری درمان اختلال های طبقه جنسی (تشخیص و درمان مشکلات جنسی بزرگسال، تشخیص و درمان مشکلات جنسی کودکان، زوج درمانگری رفتاری سیستمی، تشخیص و درمان اختلال هویت جنسی،  تشخیص و درمان همجنس خواهی و تشخیص و درمان پارافیلیا) هستند، مسلط بودن در تکنیک های رفتاری- سیستمی اجتناب ناپذیر است و حضور در کارگاه درمان رفتاری- سیستمی اختلال های اضطرابی، وسواسی و بدنی شکل، کمک شایانی به یادگیری درست درمان های ارایه شده در کارگاه های بعدی ایشان می کند، چرا که کارآموز، مسلح به ابزار ابتدایی است و بهتر و بیشتر می تواند به مصاف دیگر اختلالات که درکارگاه های دیگر مطرح می شود، برود.

telegram-chanel
اين مطلب را به اشتراك بگذاريد
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Linkedin

نظرات كاربران

 1. فهیمه گفت:

  با عرض سلام بسیار دیدگاه خوبی نسبت به اموزشها دارید موافقم یک تقاضا اقای دکتر اگر کسی امکان دسترسی به کارگاههای اموزشی شما را نداشته باشد چه جوری می تونه از تجربیات شما استفاده کند ایا اموزش مجازی ندارید ممنون و سپاسگذارم.

 2. فرشته رحیم اف گفت:

  باسلام

 3. مهناز گفت:

  سلام من خیلی منتظر بودم که کارگاه سکس تراپی دکتر بشارت رو شرکت کنم اما چون گفته بودن درمان رفتاری سیستمی پیش نیازه منتظر این کارگاهم ،چرا برگزار نمیکنید,پیشنهاد شما برای من چیه؟

 4. samira گفت:

  با سلام
  احتراما خواهشمند است در خصوص کارگاههای cbt و ta و سکس تراپی اطلاع رسانی بفرمایید.

 5. پردیس گفت:

  سلام ایا کارگاه رفتاری سیستمی اصطراب دکتر بشارت برای روانپزشکان مفید و یا پیش نیاز است.با توجه به علاقه من به شرکت در کارگاه زوج درمانی.

  • Admin1 گفت:

   سلام با توجه به اینکه کارگاه درمان سیستمی رفتاری اختلال های اضطرابی پیش نیاز الزامی برای کارگاه زوج درمانگری می باشد. پس قطعا برای شما مفید خواهد بود.

 6. قادری گفت:

  سلام
  یه خواهشی داشتم اگه میشه کارگاه ها رو برای آخر هفته ها(۵ شنبه و جمعه بذاربن( اکثر کارگاه های شما وسط یا اول هفته س که افرادی که تهران نیستن و کارمند هستن بتونن تو این کارگاها شرکت کنن
  سپاس

 7. ناهید گفت:

  با سلام هزینه این دوره اعلام نشده است لطف می کنید

 8. nasrin گفت:

  باسلام،تقاضادارم ، محبت کنید تدبیری برای افرادی که نمیتوانند حضوری درکارگاه ها شرکت کنند ،راهی را داشته باشین اگه امکان داره مجازی یا cd کارگاه ها راعرضه کنید افراد ی که محروم ازحضوری هستن بتوانند بهره ببرن.ممنون

  • ادمین1 گفت:

   سلام. نهایت تلاش خودمون رو میکنیم تا بتونیم شرایط مناسبی رو براتون فراهم کنید. در حال حاضر موسسه مدت با در نظر گرفتن اقامت رایگان تلاش کرده شرایط مناسب برای شرکت کنندگان از شهرهای مختلف را فراهم کند

پاسخ دادن به فرشته رحیم اف لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *